تماس با ما

تلفن :

04533274082

04533274082

 

آدرس :

اردبیل ،شهرک صنعتی فاز یک ،خیابان صنعت یک ، پلاک 83

 

کد پستی :

5615898396

 

پست الکترونیک :

info@hayatteb.com